Flextrash

Flextrash

Flextrash 9L - Knitted Grey

€ 34,90
Nieuw

Flextrash 3L - Sandy Brown

€ 26,90

Flextrash 3L - Boldy Black

€ 26,90

Flextrash 3L - Ocean Green

€ 26,90

Flextrash 3L TrashBag (10st)

€ 4,90

Flextrash 9L TrashBag (20st)

€ 9,90

Flextrash Vacuclip

€ 12,30

Flextrash Tableclip

€ 8,50

Flextrash Wallmount

€ 7,50

Flextrash 9L - Boldy Black

€ 34,90

Flextrash 9L - Raving Red

€ 34,90
Nieuw

Flextrash 9L - Vintage Pink

€ 34,90

Flextrash 9L - Breezy Blue

€ 34,90

Flextrash Seatclip

€ 7,50

Flextrash 9L - Ocean Green

€ 34,90

Flextrash 9L - Casual Creme

€ 34,90

Flextrash 9L - Sandy Brown

€ 34,90
Nieuw

Flextrash 9L - Navy Blue

€ 34,90